Scrolujte dále...

Průmyslové čištění
odpadního vzduchu.

PLAZMO-KATALYTICKÁ TECHNOLOGIE

Věnujeme se výzkumu a vývoji v oblasti dekontaminace vzduchu. Ochrana průmyslového prostředí prostřednictvím inovativní plazmo-katalytické technologie inspirované přírodou se stala našim dlouhodobým cílem.

Co technologie umí?

Technologie inspirovaná přírodou

Všechny modely našich zařízení lze přiřadit k jednomu typu zařízení a systémů čištění plynů pod obecným názvem „Plynový elektrický filtr“ (Gas Electric Filter – GEF).
Image
PLYNOVÝ

PLYNOVÝ

Zařízení je využíváno pouze k čištění vzduchu od kouře, mlhy, par, emisí plynů a zápachu.

ELEKTRICKÝ

ELEKTRICKÝ

Vzduch je zpracováván pod působením elektrického pole, plazmatu a aktivních částic vytvořených v plazmatu během elektrického výboje.

FILTR

FILTR

Zařízení je určeno k čištění vzduchu od zápachu a škodlivých emisí.

PLAZMO-KATALYTICKÁ

TECHNOLOGIE

Zdroje znečištění a emisí

Průmyslové technologie v různých průmyslových odvětvích, pracovní prostory, zdroje znečištění v domácnostech apod.

Emisní látky a nečistoty

CxHy, СО, NOx, SOx, H2S - Chemické a biologické průmyslové odpady, produkty spalování (kouř, oxid uhelnatý), vzduch v domácnosti.

Plazmově-chemická sekce

Reaktor, kde pomocí dielektrického bariérového výboje vytváříme aktivní částice a proudy plazmatu.

Plazmový katalyzátor

Chemický reaktor, kde toxické plyny v průběhu oxidačně-redukčních reakcí měníme na netoxické.

Výfukový ventilátor

Systém pro efektivní vyhánění již vyčištěného odpadního vzduchu zpět do prostředí.

Jaké má technologie výhody?

Jednoduchá konstrukce zařízení

Dlouhá životnost zařízení - více než 10 let

Velmi nízké provozní náklady

Účinnost čištění zařízení se pohybuje mezi 80 % až 95 %

Plně automatické řízení s možností vzdálené správy a napojení na velín

Schopnost odstraňovat organické i anorganické sloučeniny ze vzduchu

Při čištění nevzniká žádný pevný ani kapalný odpad

Start-stop systém – zařízení lze provozovat i v nekontinuálních provozech bez energetických ztrát

Zařízení plní emisní limity nad rámec požadovaných limitů Ministerstvem životního prostředí

KDE LZE TECHNOLOGII VYUŽÍT?

PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE

Image

Využívá fyzikálně-chemický proces, který umožňuje excitovat válenční elektrony a tím, s minimálním výdejem energie, rozkládá molekuly ve vzdušině na jejich elementární části.

Image

Studená nelineární plazma transformuje emisní látky (organické i anorganické) na jejich základní sloučeniny, jako je vodní pára, kyslík, C, S, N atd., které již nejsou škodlivé k životnímu prostředí.

Image

V technologii nedochází k žádnému zahřívání – k procesu čištění není nutnost využívat žádné fosilní palivo. Pro svůj provoz potřebuje pouze elektrickou energii.

Zařízení vzhledem ke svému inovativnímu řešení splňuje podmínky a požadavky BAT.
Image
0
Nižší spotřeba
elektrické energie

Oproti jiným technologiím na čištění odpadního vzduchu má naše technologie průměrně třikrát nižší spotřebu elektrické energie.

Image
0
Levnější než
jiné technologie

Díky jednoduchosti řešení čištění vzduchu je naše technologie, i přes vysokou účinnost, zhruba o čtvrtinu levnější než jiná zařízení.

Image
0
Účinnost čištění
dosahuje 80 - 95 %

Plazmo-katalytická technologie má účinnost čištění a rozkladu nečistot dle stupně a formy znečištění v rozmezí 80 - 90 %.

KATALYZÁTOR
& PLAZMOVÉ MODULY

Plazmový reaktor se skládá ze dvou částí. Konstrukce plazmových modulů, která se vkládá do reaktoru je naším know-how. Plazmochemickou fázi filtrace zajišťují plazmové moduly, které tvoří jádro reaktoru.

Další části zajišťující plazmo katalytickou reakci je vhodný typ katalyzátoru, nejčastěji na AL2O3, který vyplňuje volný prostor mezi pláštěm reaktoru a plazmovým modulem. Modifikace modulu jsou upravovány na základě kontaminantů obsaženého ve vzduchu, který jimi prochází.

Životnost katalyzátoru je minimálně 7 - 10 let.

JEDNOTKA
NÁPÁJECÍHO ZDROJE

  • - v různých jednotkách se používají různé typy transformátorů
  • - možnost venkovní instalace
  • - jednoduchá instalace a údržba

Jádrem napájecí jednotky je vysokonapěťový transformátor se škrticími klapkami. Vysokonapěťový transformátor je ve zvláštních případech oddělen od reaktoru a řídicí jednotky napájení.

Pro přívod napětí k jednotce napájení zařízení PLAZKAT™ je do plynové filtrační komory zaveden kabel s dvojitou vrstvou PVC bez vnitřního ochranného potahu, 400 V, 50 Hz. Kabel 0,4 kV je veden do řídicí skříně. Vysokonapěťový kabel je veden v plastovém potrubí od transformátoru k plazmochemickému reaktoru v kovovém potrubí. Vysokonapěťový kabel nezpůsobuje rušení elektronických zařízení.

KONZOLOVÝ
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

  • - možnosti připojení Modbus
  • - lze nainstalovat telemetrii GPS
  • - plně automatické řízení

Řídicí rozvaděč je vybaven HMI panelem pro nastavování parametrů zařízení PLAZKAT™ včetně signalizace poruchových stavů, jež je možné zasílat do velínu.

Řídicí deska jednotky je určena k ovládání a nastavování elektrických parametrů reaktorových jednotek PLAZKAT™, jakož i blokovacích systémů, které zajišťují bezpečnost celé jednotky.

Jak zařízení funguje?

Inovativní zařízení pracující s plazmo-katalytickou technologií. V zařízení probíhá rozklad (degradace) emisních látek z průmyslu na běžné, zdraví neškodlivé látky včetně odstranění zápachu.

Filtrace a rozpad v našem zařízení probíhá na molekulární úrovni v plazmovém reaktoru.

Tato technologie dokáže u celé řady provozů kompletně nahradit termický dopal volatilních organických látek.

Naše technologie je postavena na bázi studené plazmy a nedochází tedy k žádnému vedlejšímu spalování. Tedy při čištění / degradaci nepřidáváme do systému žádné další látky, které by následně zvětšovaly objem znečištění.

Rovněž provoz tohoto zařízení je nenáročný a ke svému fungování potřebuje jen elektrické napájení.

U našeho zařízení jsou významně nižší provozní náklady než u jiných technologií.

Image

Zrealizované aplikace čištění vzduchu

Máte zájem?

Image

Technological Institute of Plasma Application s.r.o., byla založena v roce 2017. Od samého počátku se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti dekontaminace vzduchu. Ochrana průmyslového prostředí prostřednictvím inovativní plazmo-katalytické technologie inspirované přírodou se stala našim dlouhodobým cílem.

Image